Κατασκευή της λίμνης

eskafi

Αυτή η φάση του προγράμματος δημιουργίας μιας λίμνης είναι η ακριβότερη και πρέπει να εκτελεστεί με ιδιέτερη προσοχή επειδή μια αποτυχία σε αυτό το σημείο μπορεί να οδηγήσει σε καταστρεπτικές και μη αναστρέψιμες συνέπειες.
Από την πρώτη μέρα οι εμπειρογνώμονές μας και τα συνεργεία θα εγκατασταθούν στον χώρο κατασκευής της λίμνη και θα αναλάβουν δράση.

Για μας ο χρόνος είναι χρήμα και η λίμνη θα πρέπει να κατασκευαστεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Δεν θα πρέπει να αγνοείται ότι όλες οι εποχές δεν είναι κατάλληλες για τις εκσκαφές, την στεγανοποίηση και το γέμισμα της λίμνης με το νερό. Επιπλέον δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι η λίμνη χρειάζεται ένα διάστημα 1-2 χρόνια μέχρι να αναπτύξει τον δικό της οικολογικό κύκλο και να αναδείξει την ομορφιά της, οπότε ο χρόνος είναι σημαντικός.
Η συνεχής παρουσία επί του έργου των ανθρώπων μας εγγυάται την ακριβή και σίγουρη κατασκευή και τον μηδενισμό των λαθών.
Τι φοβερότερο από μια λίμνη που αδειάζει εξαιτίας μιας κακοτεχνίας ή κάποιο ανάχωμα που κινδυνεύει να καταρρεύσει! Σε αυτή την περίπτωση η λίμνη πρέπει να ξανακατασκευαστεί από την αρχή και δυστυχώς τα λάθη φαίνονται πάντα στο τέλος όταν η λίμνη  έχει γεμίσει με νερό.
Τις περισσότερες φορές θα κοστίσει τόσο πολύ για να διορθωθεί το πρόβλημα όσο για να χτίσει απο την αρχή.  Το χειρότερο σενάριο είναι ένα καταστροφικό πρόβλημα που δεν μπορεί να διορθωθεί καθόλου.

aploma memvranis

Τα σύγχρονα καινοτόμα υλικά που χρησιμοποιούμαι εγγυούνται την μακροχρόνια στεγανότητα των λιμνών μας.