Οι υπηρεσίες μας

Η εταιρία μας ειδικεύεται στη μελέτη, κατασκευή και διαχείριση λιμνών έτσασης απο 500 τ.μ. μέχρι 20 στρέμματα.  Σχεδιάζουμε τα υδρόβια τοπία από το κατώτερο σημείο μιας λίμνης μέχρι την ανώτερη στάθμη του υγροτόπου ή του καταρράκτη . Εάν πρόκειται για μια υπάρχουσα υποβαθμισμένη λίμνη, την δημιουργία μια ιδιωτικής λίμνη αλιείας ή μιας μεγάλης λίμνης αναψυχής, η καινοτόμος προσέγγισή μας προσθέτει την μέγιστη αξία στην ιδιοκτησία σας.

Η μελέτη, η κατασκευή, και η διαχείριση αποτελούν τρία διακριτά στάδια εργασίας προκειμένου να οδηγηθούμε στην επιτυχή ολοκλήρωση μιάς τεχνητής λίμνης.