Συνεργάτες

Η Limneo απαρτίζεται από Περιβαντολλόγους,  ιχθυολόγους, μηχανολόγους και εδαφομηχανικους, ως υπεύθυνους στους τομείς Σχεδιασμού, Κατασκευής και Συντήρησης των λιμνών.

Για την ανάλυση δειγμάτων νερού και εδάφους συνεργαζόμαστε με πιστοποιημένα Ελληνικά εργαστήρια ώστε να υπάρχει ακρίβεια μετρήσεων και να ανάγονται σωστά συμπεράσματα.

Κατά την φάση κατασκευής η εταιρίας μας συνεργάζεται και εισάγει από τους μεγαλύτερους κατασκευαστικούς οίκους της Ευρώπης και της Αμερικής προκειμένου ο εξοπλισμός και τα υλικά που χρησιμοποιούνται να έχουν κάθε απαραίτητη εγγύηση οικονομίας, ζωής και αντοχής.

Παράλληλα σε τοπικό επίπεδο αξιοποιείται κάθε δυνατότητα τεχνικών ειδικοτήτων προκειμένου το έργο να εκτελεστεί στο συντομότερο χρονικό διάστημα και με την βέλτιστη οικονομία.