Εφαρμογές

Λίμνες κολύμβησης
Λίμνες – υγρότοποι
Χορταρόλιμνες
Λίμνες αλιείας
Λίμνες αναψυχής

φυσικά SPA / κηποπισίνες
Λίμνες ξενοδοχείων
Λίμνες γηπέδων γκολφ