Χορταρόλιμνη

Οι χορταρόλιμνες έχουν μέγεθος από 500 έως 1.000 τ.μ. βάθους μισού μέτρου και αποτελούν την πλέον εξειδικευμένη μορφή λίμνης. Η καθαρή υδάτινη επιφάνεια σπανίως υπερβαίνει το 20% της συνολικής έκταση και το υπόλοιπο καλύπτεται από υδρόβια και υδροχαρή βλάστηση. Σε αυτές τις λίμνες μπορούμε να συναντήσουμε νούφαρα, καλάμια, σαμάκι, ψαθί, κίτρινους κρίνους, βούρλα καθώς πολλά σπάνια είδη λουλουδιών.

xortarolimni

Σε αυτές τις λίμνες υπάρχουν λίγα είδη ψαριών αλλά συναντάμε μεγάλη ποικιλία από βατράχια, χελώνες και σπάνια είδη πουλιών. Αυτός ο συνδυασμένος οικότοπος προσφέρει μοναδική γαλήνη στο τοπίο και τους ανθρώπους και αποτελεί τον άριστο τόπο για την πνευματική χαλάρωση, το γράψιμο και το διάβασμα, την ασχολία με τη βοτανική και την  παρατήρηση της φύσης και της ορνιθοπανίδας.

mikri xortarolimni

Οι χορταρόλιμνες πέραν της φυσικής και περιβαλλοντικής αξίας τους αποτελούν ένα θαυμάσιο σχολείο της ζωής