Λίμνη κολύμβησης

Λίμνη κολύμβησης δίπλα από ποταμό χωρίς συμπληρωματικά υποσυστήματα καθαρισμού.

Λίμνη κολύμβησης δίπλα από ποταμό χωρίς συμπληρωματικά υποσυστήματα καθαρισμού.

Η νέα διάσταση στις πισίνες οικολογικού τύπου. Το χλώριο με τις επικίνδυνες συνέπειες στην υγεία μας αντικαθιστάτε από τις φυσικές διεργασίες της λίμνης. Ο καθαρισμός του νερού γίνεται από τους μικροοργανισμούς και τα φυτά της λίμνης και συμπληρώνεται από μία μηχανική διάταξη φίλτρων.

Οι λίμνες κολύμβησης έχουν μέγεθος από 500 τ.μ. έως 2.000 τ.μ. και βάθος μέχρι 3 μέτρα στο κύριο τμήμα τους. Συχνά αναφέρονται και ως κηποπισίνες ή βιολογικές πισίνες και η κατασκευή τους συμπληρώνεται με ειδικά συστήματα καθαρισμού του νερού συνδυάζοντας την οικολογική διάσταση της λίμνη. Αποτελεί συνδυασμό πισίνας στο κέντρο της και μιας φυσικής λίμνης. Τα συστήματα καθαρισμού του νερού λειτουργούν συμπληρωματικά, δεν χρησιμοποιείται χλώριο, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό του καθαρισμού γίνεται από την ίδια την φύση.

pool2

Η παρουσία της βλάστησης, η φυσική επεξεργασία του νερού σε απόλυτη αρμονία χώρου φύσης αποτελεί την βασική αρχέγονη αρχή του Φενγκ Σούϊ ( 風水 ). Με τα 3 από τα πέντε στοιχεία του τσι, νερό, ξύλο και γη οι λίμνες κολύμβησης αποτελούν ένα φυσικό ιδιωτικό SPA της φύσης.