Λίμνη αλιείας

Οι λίμνες αλιείας έχουν μέγεθος από 5 στρέμματα έως 20 στρέμματα και βάθος έως 3 μέτρα.
Η κατασκευή τους είναι διαφορετική από τις άλλες καθώς σκοπός τους είναι η ανάπτυξη ενός σοβαρού αλιευτικού αποθέματος προκειμένου να ψαρευτεί από ερασιτέχνες αλιείς ή να χρησιμοποιηθεί σε αγώνες αλιείας. Αυτές οι λίμνες λόγω της σημαντικής οικονομικής απόδοσης προσθέτουν αξία στην ιδιοκτησία σας και παρέχουν τη μοναδική εμπειρία της ιδιόκτητης αλιείας.

Larisa spiti limni

Η κατασκευή τους απαιτεί σίγουρα έναν από τους σοβαρούς εμπειρογνώμονες αφού το ζητούμενο της είναι η ανάπτυξη των ψαριών.  Η λανθασμένη κατασκευή μιας λίμνης αλιείας μπορεί να κοστίσει χιλιάδες ευρώ για να διορθωθεί !

πεστροφα λιμνης

Η πέστροφα είναι η αγαπημένη επιλογή για εισαγωγή στις λίμνες αλιείας