Νερό

nero 1

Το νερό είναι ένας πολύτιμος πόρος. Οι λίμνες τα ποτάμια και τα ρέματα προσθέτουν μεγάλη οικονομική και οικολογικής αξία στην ιδιοκτησία σας και την ευρύτερη περιοχή και επιπλέον συντελούν στην ψυχική γαλήνη και την εσωτερική ισορροπία του ανθρώπου.

Ως ο κυριότερος παράγοντας, το νερό αποτελεί την κύρια προτεραιότητά μας. Απ’ αυτό εξαρτάται το είδος, το μέγεθος και η βιωσιμότητα της λίμνης σας.

Το νερό ανάλογα την προέλευσή του κατατάσεται σε επιφανειακά νερά και σε υπόγεια νερά.

Γεωτρηση νερο

Η ποιότητα και ποσότητα των υπογείων υδάτων είναι σε άμεση σχέση με το είδος των εδαφών που εξετάζουμε