Έδαφος

Η μορφή και η ποιότητα του εδάφους εκεί όπου θα κατασκευαστεί η λίμνη είναι ο δεύτερος κρισιμότερος παράγοντας για την επιτυχία. Επηρεάζει την μορφή και το είδος της λίμνης με άμεση επίδραση στο τελικό κόστος της επένδυσής σας.

Προκειμένου να αποφθεχθούν αστοχίες κατά την κατασκευή και από την πρώτη στιγμή ελέγχουμει και καταγράφουμε με κάθε λεπτομέρεια το τοπογραφικό και γεωφυσικό ανάγλυφο της περιοχής και λαμβάνονται δείγματα εδάφους απο την περιοχή κατασκευής.

εξετάζουμε :

  • την Διάβρωση εδαφους
  • τον βαθμό διείσδυσης νερού
  • Στρωματοποίηση ιζημάτων
  • την τοπογραφική ποικιλομορφία και την υδρολογία της περιοχής
  • ελέγχουμε την πιθανότητα ρευστοποίησης του υπεδάφους σε περιπτώσεις σεισμού.

Σε ειδικές περίπτωσεις προχωρούμε σε δοκιμαστικές και δειγματοληπτικές γεωτρήσεις απο διαπιστευμένα γεωλογικά εργαστήρια για ακριβέστερα εδαφοτεχνικά δεδομένα.

geotrisi korinthos

Κατασκευάζουμε λίμνες σε κάθε είδους έδαφος και αυτό το καταφέρνουμε επειδή σχεδιάζουμε σωστά και με ακρίβεια το κάθε στάδιο.